DOKUMENTY

Pojištění

Firma ALFA izol CZ, s.r.o. je pojištěna u pojišťovny Kooperativa, a.s.. Společnost má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody vzniklé třetím osobám, kde výše pojistného plnění činí 5.000.000,- Kč. Číslo pojistné smlouvy je 7600238057.

Pojištění

Školení

Pro zajištění vysoké technické odbornosti a kvality provádění zajišťujeme pro náš pracovní tým techniků, izolaterů a klempířů pravidelná odborná školení. Ta jsou pořádána jak ze strany odborných institucí (ČKAIT, univerzitní semináře, semináře odborných sdružení ) tak jsou pořádána samotnými výrobci hydrizolačních materiálů a výrobci pracovní techniky (Icopal VEDAG, FATRA, SIKA, Bauder, Weldprofi- LEISTER, DEKTRADE, Döerken, Ceresit, Knaufinsulation aj.)

Školení