TECHNOLOGIE

Typ staveb

 • novostavby
 • rekonstrukce
 • bytové domy, panelová výstavba, rodinné domy
 • průmyslové objekty – sklady,výrobní závody, továrny,administrativní objekty
 • občanská vybavenost – sportovní objekty, nemocnice, obchody, služby, kultura, školy
 • jiné – hotely, lázně, rekreační objekty

Předmět činnosti (hydroizolace, zateplení)

 • ploché střechy
 • šikmé střechy
 • zelené střechy
 • balkóny, terasy, lodžie
 • zemní izolace
 • bazény, jímky
 • střešní příhradové vazníky
 • střešní světlíky, výlezy
 • ochranné nátěry

Přidružené činnosti

 • zabezpečovací prvky
 • hromosvody (návrhy, montáže, revize)
 • klempířská výroba
 • zámečnická výroba
 • zednické práce

Aplikované materiály

 • fóliové hydroizolace ( mPVC (PVCP), TPO (FPO), VAE, ECB, POCB, PE )
 • hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů
 • tepelné izolace – desky z tuhé minerální plsti, stabilizovaného polystyrénu EPS S, extrudovaný polystyren XPS, desky PUR a PIR, pěnové sklo
 • klempířské prvky a hladká plechová krytina ( Pz, TiZn, TiZn Rheinzink, Cu, Al, VIPLANYL, poplastované barevné ocelové plechy Lindab, Satjam, Borga ..)
 • stešní světíky (Al nosná konstrukce, výplň – sklo, polykarbonátové desky (čiré, opál, brnoz)